uqR}v

Minolta 707si. Neopan Presto 1600
c_Еt
sG


#14/23